صفحه شخصی فرهاد صالحی راد   
 
نام و نام خانوادگی: فرهاد صالحی راد
استان: آذربایجان شرقی - شهرستان: تبریز
رشته: دکتری عمران - پایه نظام مهندسی: دو
شغل:  مدیر عامل شرکت ساختمانی. فعال در بازار سرمایه
شماره نظام مهندسی:  13-3-0-14184
تاریخ عضویت:  1390/03/05
 روزنوشت ها    
 

 کد صنعت یا «آیسیک» (ISIC) چیست؟ بخش صنفی و حرفه‌ای

9

آیسیک ISIC یک طبقه بندی مرجع برای طبقه بندی کلیه فعالیت های اقتصادی می باشدکه در سال ۱۹۴۸ تدوین و مورد تائید و تصویب کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد قرارگرفته و تجدید نظرهائی در سال های ۱۹۵۸ ، ۱۹۶۸ ، ۱۹۹۰ و ۲۰۰۲ در آن بعمل آمده و آخرین تجدید نظر نیز در شرف انجام می باشد . آیسیک ISIC ابزاری اساسی برای مطالعه پدیده اقتصادی و ترویج قابلیت مقایسه اطلاعات و ارتقاء و توسعه سیستم های آماری ملی معتبر می باشد.
طبقات آیسیک در جزئی ترین سطح آن ( دسته ها ) بر اساس آنچه که در بیشتر کشورها بعنوان ترکیب مرسوم فعالیت ها در واحدهای آماری تعریف شده طراحی شده است . گروه ها و قسمت ها سطوح کلی تر این طبقه بندی ، واحدهای آماری را برحسب ویژگی ها ، تکنولوژی ، سازمان و منابع مالی تولید ترکیب می کند.
استفاده وسیعی از آیسیک هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی در طبقه بندی اطلاعات بر حسب نوع فعالیت در زمینه های جمعیت ، تولید ، استخدام ، تولید ناخالص ملی و سایر فعالیت های اقتصادی بعمل آمده است. (بخش ISIC سازمان ملل)

در ارتباط با SIC:

:SIC) Standard Industrial Classification)
سیستم دولت امریکا برای طبقه بندی صنایع می باشد که به صورت یک کد ۵ رقمی در سال ۱۹۳۷ پایه گذاری گردید . در سال ۱۹۹۷در سیستم طبقه بندی صنعتی آمریکای شمالی ((NACCS)) این سیستم با یک کد ۶ رقمی جایگزین شد اما دپارتمان و آژانس دولت مرکزی از قبیل (SEC) هنوز از کدهای (SIC) استفاده می کنند.

دوشنبه 2 مهر 1397 ساعت 12:06  
 نظرات